Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουμε είναι οι εξής:

 

  • Καθαρισμός Αποχετεύσεων
  • Αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων
  • Αποφράξεις αγωγών (σε κουζίνες, νεροχύτες, τουαλέτες)
  • Άντληση υδάτων (από πλημμυρισμένα υπόγεια, σπίτια, αυλές, αποθήκες κ.ά.)
  • Καθαρισμός αποχετεύσεων δικτύου
  • Υδρορροές
  • Βιολογικός καθαρισμός